תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים – בית משפט שלום או מחוזי?

הסמכות לדון בתביעה בגין הפרת זכויות קניין רוחני

כאשר אנו עומדים בפני הגשת תביעה לבית המשפט בנוגע להפרת זכויות קניין רוחני יש לבחון להחליט לאיזה מבתי המשפט להגיש את התביעה – שלום או מחוזי. הגשת תביעה לערכאה שאין העניין בסמכותה עלול להוביל למחיקת התביעה במקום, ולכן יש חשיבות להגשת התביעה לערכאה הנכונה. מה גם שהגשה לערכאה הלא נכונה תגרור עלויות נוספות, שכן התביעה שנדחתה בשל סמכות עניינית תצטרך להיות מוגשת בשנית לסמכות הנכונה ותחויב באגרה.

תביעת קניין רוחני לפיצוי כספי בלבד

בתביעות רגילות הסמכות נקבעת על פי רוב לפי סכום התביעה.  תביעה עד 2.5 מיליון שקלים תוגש לבית משפט השלום, ואילו תביעות בסכומים גבוהים יותר יוגשו לבית המשפט המחוזי. כאשר המדובר בתביעה בגין הפרת זכויות יוצרים במסגרתה נתבע פיצוי כספי בלבד הרי שמדובר בתביעה רגילה וסכום התביעה יקבע את הסמכות שתדון בה.

תביעת קניין רוחני הכוללת גם צווים

בתביעות רבות בגין הפרת זכויות יוצרים מבוקש בנוסף לפיצוי גם צו שיאסור על המפר להשמיע שיר, למכור מוצר, לקרוא לבית העסק שלו בשם מסויים, לעשות שימוש בתוכנת מחשב וכיוצא באלו. צו מניעה או צו עשה הוא סעד שפעמים רבות קשה להעריך את שוויו. כמה עולה צו שיורה למסעדה שלא להשמיע מוסיקה המוגנת בזכויות יוצרים?

סעיף 40(4) לחוק בתי המשפט קובע כי תביעת קניין רוחני הדורשת בנוסף לסעד כספי גם סעד נוסף שהוא בסמכות בית המשפט המחוזי תוגש לבית המשפט המחוזי, גם אם סכומה של התביעה הכספית אינו עולה על 2.5 מיליון שקלים. סעיף זה נועד למנוע פיצול של דיונים בו הסעד הכספי נידון בבית משפט השלום ואילו הסעד הנוסף המבוקש נידון בבית המשפט המחוזי, מה שיוצר סחבת וחוסר יעילות.

אולם לצד היעילות הוא יצר גם בלבול – נוסח הסעיף יצר תחושה בקרב הכלל כי הסמכות העניינית בכל תחומי הקניין הרוחני שייכת לבית המשפט המחוזי. כך נוצרה פרקטיקה שגויה בה תביעות על עניינים פעוטי ערך ובסכומים נמוכים הוגשו לבית המשפט המחוזי רק מאחר ונתבע במסגרתם גם צו מניעה קבוע.

ההלכה החדשה – על מגיש התביעה להעריך את שווי הצו

עד לאחרונה הפרקטיקה המקובלת היתה שבכל מקרה בו מבוקש צו מניעה בקניין רוחני הרי שלא ניתן להעריך את שוויו ויש להגיש את התביעה לבית המשפט המחוזי. התוצאה היתה שתביעות על סכומים של עשרות אלפי שקלים היו מוגשות לבית המשפט המחוזי.

במהלך השנה האחרונה שם בית המשפט המחוזי סוף לעניין. בסדרה של פסקי דין שניתנו בשנתיים האחרונות קבעו שופטי בית המשפט המחוזי כי הגשת התביעה לבית המשפט המחוזי במקרה של צו מניעה אינה אוטומטית ועל התובע לבחון ולהעריך היטב טרם הגשת התביעה מהו שוויו האמיתי של הצו המבוקש. כאשר ברור כי שווי התביעה, כולל הצו, לא עולה על 2.5 מיליון שקלים, הסמכות שייכת לבית משפט השלום ואין להגישה בבית המשפט המחוזי.

מפסקי דין אלו עולה כי לא נשללת האפשרות שבית משפט שלום ידון בתביעת קניין רוחני במקרים המתאימים, והסמכות אינה אוטומטית של בית המשפט המחוזי. בכל מקרה ומקרה יש לבחון לאיזה מבתי המשפט יש להגיש את התביעה, ולהעריך את שוויה.

התייעצות והסתייעות עם עורך דין דיני אינטרנט המתמחה בקניין רוחני יכולות להקל על ההחלטה לאיזה מבתי המשפט הסמכות נתונה, ולמנוע מצבים של טעויות בהגשה שיביאו לדחיית התביעה על הסף ויגררו עלויות נוספות.

אהבת את המאמר?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin