רישום סימן מסחר

 בישראל, במרבית המקרים, ללא רישום סימן מסחר – לא תהא הגנה באמצעות דיני סימני המסחר (זאת למעט, סימן מסחר מוכר היטב שאדון לגביו במאמר נפרד).

רישום סימן מסחר 1

מהו אותו "סימן מסחר" הראוי לרישום?

על פי הוראות הדין, "סימן" הנו "אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה,בשני ממדים או בשלושה". לכן, בהתאם להגדרה זו – ניתן לרשום סימן מסחר: לוגו, שם בית עסק (כסימן מסחר טקסטואלי), דמויות שונות ועוד.

חשוב יהיה לציין כי סימן מסחר ראוי לרישום בנוגע לטובין מסוימים או שירותים מסוימים. כלומר, תחום בו ניתן השירות או סוג/קטגוריה מסוימת אליה משתייך הטובין המדובר אשר בסימן האמור מבוצע שימוש על מנת לזהותו על ידי קהל הצרכנים הנוכחים והפוטנציאליים. נוסף על כן, חשוב לדעת כי קריטריון מרכזי לרישום סימן מסחר הוא שלסימן יהיה אופי מבחין. ולרוב, סימני מסחר מרמזים, שרירותיים או דמיוניים יהיו בעלי אופי מבחין מתאים לרישום (להבדיל מסימני מסחר גנריים – כדוגמת רישום סימן "בית קפה" בעבור עסק שהוא למעשה בית קפה). זאת כיוון, שלדוגמה, סימני מסחר מרמזים, מרמזים על הטובין או השירותים,מבלי שהם מתארים אותם מפורשות.

מעת רישום סימן המסחר, תוקפו של סימן מסחר שנרשם הנו עשר שנים, כאשר תקופת ההגנה מתחילה להימנות מהיום בו הוגשה בקשת רישום סימן המסחר לרשם סימני המסחר. הגשת רישום סימן מסחר כפופה לתשלום אגרה למשרד המשפטית. לאחר תום עשר השנים, ניתן יהיה לחדש רישום סימן המסחר לתקופה נוספת, בכפוף לתשלום אגרה. נעשה על ידי עו"ד סימני מסחר – לפרטים לחצו כאן.

אז, אם כך מדוע לי לבצע רישום סימן מסחר?

רישום סימן המסחר, נעשה באמצעות עורך דין סימני מסחר,  ומקנה לבעלי סימן המסחר הגנה קניינית וזכות ייחודית להשתמש בסימן הרשום לצרכים המסחריים-העסקיים-השיווקיים שלהם, באופן בלעדי. וזאת, כמובן, לגבי סוגי הטובין/השירותים בהם רשם בעלי הסימן את הסימן הרשום.

ויודגש, ההגנה הקניינית ברישום סימן מסחר בישראל המוקנית לבעלי הסימן הרשום, הינה בעבור הגנה על סימן המסחר בישראל בלבד.

כך, שימוש מסחרי על ידי פלוני, בישראל, אשר אינו מורשה על ידי בעל סימן המסחר, בסימן מסחר רשום או דומה לו, יכול לעלות כדי הפרה של סימן המסחר הרשום. וזאת, כאשר השימוש נעשה לעניין טובין או שירותים שלגביהם נרשם הסימן. נוסף על כן, היה ובעל סימן המסחר מעוניין להעביר בעלות בסימן המסחר לאחר – הדבר אפשרי. יתרה על כן, כאשר מדובר על מודלים מסחריים כדוגמת זכיינות או הפצה, ניתן יהיה לרשום בעל רשות בשימוש בסימן (כגון, במקרים בהם בעל הסימן הוא מחו"ל, אך המפיץ הבלעדי נמצא בארץ- הסימן הישראלי יהיה בבעלות החברה היצרנית מחו"ל אך המפיץ הבלעדי יירשם כבעל רשות). אם כך, דרך המלך בעבור בעלי סימן להגן על שמותיהם המסחריים, על מותג בבעלותם, על שם עסקם או על סימן אשר בו מנוקז המוניטין הטוב שלהם – הוא ברישום סימן מסחר בישראל ע"י עו"ד סימני מסחר. וזאת, מקום בו סימן המסחר או סימן השרות, נמצאים בשימוש בישראל או שיש כוונה לעשות בהם שימוש בישראל.

משרדנו כמלווה בעלי עסקים וחברות ברישום סימני מסחר בישראל ובעולם, ישמח לסייע גם לכם בכל הנוגע לרישום סימני מסחר, בין בישראל ובין ברישום בינלאומי ובהגנה על סימן המסחר אשר בבעלותכם.

משרדנו המייצג, מייעץ ומלווה לקוחות רבים בתחום דיני אינטרנט וסימני מסחר ישמח לעמוד לרשותך.

לחצו כאן ליצירת קשר או חייגו לטלפון 03-57111007.