פרסומים בתקשורת

Media source: משפטהארץ, דצמבר 2009

הגנת De Minimis בדיני זכויות יוצרים: לא כל הפרה קטנה מצדיקה הגשת תביעה, ובוודאי שלא מצדיקה מתן פיצוי

Media source: משפטהארץ, פברואר 2009

על זכויות יוצרים במסלולי טיולים: מתי יהפוך התיאור העובדתי ליצירה מוגנת