סמכות מקומית תביעות אינטרנט

ליוסי חנות אינטרנטית למכירת ג’אדגטים באמצעות האינטרנט. איציק מפעיל חנות ברשת האינטרנט למכירת מוצרים משלימים למכשירי סלולר. לימים ובאורח מקרי, איציק גלש לאתר האינטרנט של יוסי ולהפתעתו המרובה גילה כי באתר האינטרנט של יוסי מוצגים לציבור תמונות אשר זכויות היוצרים בהם שייכות לאיציק. איציק אשר סבור כי המדובר בהפרת זכויות היוצרים שלו, מעוניין להגיש תביעה לבית המשפט בגין הפרת זכויות היוצרים שלו בתמונות. בשלב הזה, לצד בחינת השאלה איזו ערכאה תדון בתיק של איציק (שלום או מחוזי), יש גם לבחון באיזה מחוז עליו להגיש התביעה?

מיקום הגשת התביעה נבחנת בהתאם לסמכות מקומית

שאלה זו היא מתחום סדרי הדין האזרחיים ובשפה המשפטית קרויה ה”סמכות המקומית”. במסגרת בחינת הסמכות המקומית בוחנים למעשה את השאלה באיזה מחוז יש לנהל תיק מסוים. זאת כאשר בישראל קיימים שישה מחוזות שיפוט (מחוז ירושלים, מחוז מרכז, מחוז חיפה, מחוז צפון, מחוז תל אביב, מחוז דרום). כך לדוגמה, כאשר נקבע כי תיק מסוים עתיד להתברר בערכאת בתי משפט שלום ומבחינת הסמכות המקומית יש להגישו במחוז מרכז – הרי כי ניתן להגישו לכל אחד מבתי משפט השלום המצויים באותו המחוז (ולצורך דוגמה זו, במחוז מרכז בתי משפט השלום נמצאים ביישובים הבאים: כפר סבא, נתניה, פתח תקווה, ראשון לציון, רחובות, רמלה).

ככלל ניתן לומר כי עדיף לקיים דיון בבית המשפט שלו הזיקות הגיאוגרפיות הרבות ביותר לסכסוך נשוא התביעה, דבר אשר יקל בהבאת עדים וראיות וכך גם תקודם נוחות הצדדים בניהול הדיון (כך לדוגמה נקבע בת”א 47056-06-13). אדגיש כי מאחר וקביעת הסמכות המקומית מתבססת על תקנות סדר הדין האזרחי ועל נסיבות המקרה – חשוב יהיה להיוועץ עם עו”ד בעניין זה טרם הגשת תביעה אך כאמירה כללית בלבד ולצרכי מאמר זה, ניתן יהיה לציין כי לרוב על התובע להגיש את תביעתו כנגד נתבע –בבית המשפט אשר מקומו מצביע על זיקה לנתבע (ולרוב תביעה תוגש לבית המשפט אשר במחוז אליו משתייך בית המשפט, נמצא מקום בית עסקו של הנתבע או מקום מגוריו, מקום נשוא הסכסוך/יצירת ההתחייבות נשוא התביעה, מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים ועוד הוראות נוספות).

סמכות מקומית תביעות אינטרנט

ולענייננו, לבית משפט באיזה מחוז יש להגיש תביעה אשר עניינה מעשה אשר בוצע ברשת האינטרנט (כגון הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימני מסחר, הטעייה צרכנית ועוד)? כמו בדוגמה לעיל, טענתו של איציק היא כי יוסי הפר את זכויות היוצרים שלו ברשת האינטרנט – ומשכך ההפרה חשופה לעיני כל ברשת האינטרנט וגם תמונותיו חשופים לעיני עת פרסומם ברשת האינטרנט.

בהקשר לעניין יוסי ואיציק, בהתאם לפסיקת בתי המשפט, כאשר המדובר על תביעת אינטרנט מובהקת, בה הדברים פורסמו ברשת האינטרנט ולמעשה הפרת זכויות היוצרים נעשתה ברשת האינטרנט– הרי שהם חשופים לעיני כל ולכן המעשה שבסיס תביעתו של איציק בוצע בכל מקום בארץ. לכן, בדוגמה שהצגנו לעיל – איציק למעשה יכול להגיש תביעתו לכל מחוז שיפוט בארץ.

בהקשר זה חשוב יהיה להעיר מספר הערות:

  1. ראשית, היה ולבית עסקו של התובע (איציק בענייננו) ישנם מספר סניפים כאשר אחד מהם בתחום השיפוט שבו מצוי מקום מגוריו או עסקו של הנתבע – הרי שעל איציק להגיש את התביעה לבית המשפט באותו תחום שיפוט בו מצוי סניף בית עסקו של איציק ומקום מגוריו/עסקו של הנתבע.
  2. שנית, ראוי לציין כי ניתן להתנות על הסמכות המקומית והצדדים יכולים להסכים כי מחוז שיפוט מסוים יהיה בעל הסמכות הייחודית לדון בתביעה מסוימת. עניין זה נהוג לרוב בחנויות אינטרנטיות ברשת האינטרנט אשר קובעות בתנאי השימוש של אתר האינטרנט כי כל עניין הנוגע לחנות יתברר בבתי המשפט במחוז שיפוט מסוים בלבד. בדרך כלל, מחוז השיפוט שיקבע בתנאי השימוש יהיה זה אשר נוח וקרוב לבעלי אתר האינטרנט. *שאלה אחרת בהקשר זה היא האם כלל נחתם הסכם בין הצדדים (חנות האינטרנט והגולש) והאם תנאי השימוש הינם למעשה חוזה מחייב בין הצדדים.
  3. שלישית, היה ובתביעה מסוימת ישנם מספר נתבעים, ניתן יהיה להגיש את התביעה המסוימת לכל בית משפט שבו ניתן היה להגישה כנגד אחד מהנתבעים.

משרדנו העוסק רבות בתחום דיני האינטרנט, תביעות אשר עילתן באינטרנט, הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני ברשת האינטרנט ישמח לסייע גם לכם.

אהבת את המאמר?

שיתוף ב facebook
Share on Facebook
שיתוף ב twitter
Share on Twitter
שיתוף ב linkedin
Share on Linkdin