זכויות מוסריות – על הזכות המוסרית

זכויות מוסריות

"אבל אל תשכח לתת לי קרדיט" כך אמר שלומי, יוצר תמונת השער לספרו החדש של מאיר הסופר, אך מאיר לא נתן קרדיט לשלומי (כיוצר הקריקטורה) ואף הפיק את כריכת הספר באיכות ירודה מאוד שפגמה באיכות הקריקטורה שעיצב שלומי במיוחד בשביל מאיר הסופר. אם כך, מהו הדין? במאמרנו זה, ננסה לשפוך קצת אור על סוגית הזכויות המוסריות כחלק מעולם זכויות היוצרים. כאמור, במאמרנו הקודם, התייחסנו על קצה המזלג לעניין זכויות היוצרים באספקטים כלליים, מהי הגנת זכויות יוצרים ומדוע כלל קיימת אותה הגנה מכוח החוק. במאמרנו זה, נרצה להתייחס ל"אחות התאומה" של זכות היוצרים והיא הזכות המוסרית.

מהן זכויות היוצרים ביצירה?

בוודאי הנכם כבר יודעים כי יצירה המוגנת בזכויות יוצרים, מקנה לבעלי היצירה (בין היתר), זכות בלעדית לעשות ביצירה המוגנת או בחלק מהותי ממנה פעולות שונות אשר מקנות, לרוב, לבעלי זכויות היוצרים ביצירה פעולות בעלי אופי מסחרי-עסקי (כגון: הזכות הבלעדית להעתקת היצירה, הזכות הבלעדית לפרסם את היצירה, הזכות הבלעדית לשדר את היצירה, הזכות הבלעדית להעמיד את היצירה לרשות הציבור, הזכות הבלעדית לעשות יצירה נגזרת מהיצירה המקורית ועוד ועוד). משום אופיין העסקי-מסחרי של אותן פעולות המוקנות לבעל זכויות היוצרים ביצירה, נקראות זכויות אלו לרוב "זכויות כלכליות". אולם, מעטים מודעים לעובדה כי לצד אותן זכויות כלכליות, וכ"אחיות תאומות" שלהן, מוקנות לבעלי היצירה גם זכויות מוסריות ביצירה.

שאלה בזכויות יוצרים? הגישו נגדך תביעה על הפרת זכויות יוצרים? הפרו את זכויות היוצרים שלך? משרדנו מייצג תובעים ונתבעים בתיקי זכויות יוצרים וישמח לסייע גם לך. לחץ כאן ליצירת קשר.

מהן הזכויות המוסריות?

חשוב יהיה לומר שבהתאם לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, הזכויות המוסריות מוקנות ליוצרי יצירה מסוימות (יצירה אמנותית, יצירה דרמטית, יצירה מוסיקלית, יצירת ספרותית אך למעט תוכנת מחשב). כך, ליוצרי היצירות הבאות, בין היתר, מוקנות זכויות מוסריות: רישום, ציור, פיסול, תחריט, ליטוגרפיה, מפה, תרשים, צילום, יצירת אמנות שימושית, מחזה, יצירה קולנועית, יצירת מחול ופנטומימה ועוד ועוד.

דבר נוסף שחשוב יהיה לציין הוא שאופי הזכויות המוסריות הינו אישי ובלתי ניתן להעברה. כלומר, טול מקרה בו יוסי יוצר ספר מתח חדש ומרתק. את כל זכויותיו הכלכליות באותו ספר, מעביר יוסי למיכל, ולמעשה, מבחינה משפטית, יוסי מעביר את הבעלות בספר למיכל. מכירת הבעלות, משמעה, שיוסי מכר למיכל את זכויותיו הכלכליות בספר– כלומר, ובין היתר, את הזכויות להעתיק את היצירה, לשכפלה, לפרסם ועוד זכויות כלכליות נוספות המוקנות לבעלי היצירה. אך, זכויות אחדות יוסי לא העביר ולא יכול היה להעביר למיכל – אלו הזכויות המוסריות, הזכויות האישיות של יוסי, אשר נשארות איתו גם במקרה בו לא היה ליוסי, מלכתחילה, זכויות כלכליות ביצירה שלו (כך לדוגמה, במקרה בו יוסי הועסק כעובד אצל מיכל ויצר את היצירה במסגרת עבודתו, אגד הזכויות הכלכליות מוענק למיכל, כמעבידתו של יוסי אבל הזכויות המוסריות אמורות להישאר אצל יוסי, כעובד). מקרה נוסף בו יישארו הזכויות המוסריות ליוסי, הוא במקרה שתואר קודם, בו הוא העביר במתנה או מכר את זכויותיו הכלכליות למיכל. בנקודה זו ישאל השואל: הבנתי שהזכויות המוסרית הן אישיות ובלתי עבירות והן חלות לגבי יצירות מסוימות אשר יש בהן זכויות כלכליות. אך מהן כלל אותן זכויות מוסריות? לכך נשיב תחילה כי לא בכדי כתבנו "זכויות" ולא רק "זכות". כך, הזכויות המוסריות של יוצר היצירה מורכבת משני סוגי זכויות. האחת, נקראת "זכות ההורות" או "זכות הייחוס" ואילו הזכות השנייה נקראת לרוב "זכות לשלמות".

זכות לקרדיט

בהתאם לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, הקרדיט שמקנים לרוב ליוצר היצירה, הוא למעשה מכוח "זכות ההורות" או "זכות הייחוס", או הזכות אשר מרביתנו קוראים לה זכות לקרדיט – אשר מקנה ליוצר זכות ששמו יקרא על יצירתו, בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין.

הזכות לשלמות

להבדיל מהזכות לקרדיט, בהתאם לחוק, "הזכות לשלמות" מקנה ליוצר היצירה את הזכות כי לא יוטל פגם, סילוף או שינוי צורה, או כל פעולה פוגענית ביחס ליצירה, אם יש באלו כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר. כך לדוגמה, מקרה אשר הגיע לבית המשפט, בו הודפסה, הגדה ייחודית של פסח, באיכות הדפסה, צבע ונייר ירודים וכן הושמט שמו של היוצר מההגדה, נקבע כי הדבר פגע בזכותו המוסרית של יוצר היצירה ונקבעו לו פיצויים בסך 10,000 ₪ בגין פגיעה במוניטין. וזאת בנוסף לכל פיצוי נוסף שנפסק לזכותו בגין הפרת זכויותיו הכלכליות.

אציין שנכון להיום, חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, קובע כי במקרים בהם הופרה זכותו המוסרית של יוצר, רשאי בית המשפט, על פי בקשת היוצר, ונוסף על הפיצוי בגין הפרת הזכויות הכלכליות ביצירה המוגנת, לקבוע פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום של עד 100,000 ₪ בשל כל הפרה.

משרדנו, המטפל, בין היתר, בדיני זכויות יוצרים ודיני אינטרנט, ישמח לעמוד לרשותכם ולענות על כל שאלה.

ליצירת קשר עם משרדי לחץ כאן

 

 

אהבת את המאמר?

שיתוף ב facebook
Share on Facebook
שיתוף ב twitter
Share on Twitter
שיתוף ב linkedin
Share on Linkdin