"זה הסוד שלי!"- על סודות מסחריים

יש לכם רעיון חדש להמצאה ואתם חפצים לשתף חבר? יש לכם רעיון לפיתוח חדש, מאתגר ופורץ דרך ואתם מעוניינים לחבור למפתחים נוספים על מנת לפתח אותו? יש לכם רעיון עסקי מאתגר ובעל ערך כלכלי רב שאתם סבורים שאף אחד אחר לא חשב עליו ואתם הראשונים? מצוין. אבל רגע. לפני שמשתפים אחר ברעיון המאתגר ופורץ הדרך שלכם, כדאי שתקדישו מספר דקות לקריאת"זה הסוד שלי!"- על סודות מסחריים 1 המאמר הזה, אשר יעסוק בתחום סודות מסחריים, על קצה המזלג, ומשמעותו בעבור סטאראפיסטים ויזמים אחרים. ברור כי קריאת המאמר הזה, איננה תחליף להיוועצות עם עורך דין, המומלצת בפרט במקרים כגון אלו לפני חשיפת מידע כלשהו ובייחוד מידע שאתם סבורים כי הוא סודי ובעל ערך כלכלי-מסחרי-עסקי רב בעבורכם.

אם כך, מהם אותם סודות מסחריים ? לדוגמה, רשימת לקוחות ורשימת ספקים יכולים להוות, במקרים מסוימים, בעבור בעלי עסק מסוים סודות מסחריים שכן רשימות אלו ייתכן והינן בעלות ערך רב (עסקי וכלכלי) לבעלי אותו העסק אשר אינו מעוניין בחשיפתם לאחר ובוודאי שאינו מעוניין בשימוש בהם על ידי עסק מתחרה אחר. לעניין רשימות לקוחות אציין כי פסיקת בתי המשפט איננה עקבית בנושא ובפסיקה האמריקאית נכתבו מספר שיקולים לבחון באם רשימת לקוחות תהא מוגנת כסוד מסחרי. כך לדוגמה, רשימה שלדית תהא פחות מוגנת מרשימה מפורטת, רשימת לקוחות לשירות ספציפי לעומת שירות כללי, יציבות הלקוחות (האם המדובר בלקוחות חוזרים?), טיב הלקוחות (סיטונאיים לעומת קמעונאים) ועוד שיקולים נוספים.

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (אשר בו חוקק פרק שלם העוסק בסודות מסחריים ובגזל סוד מסחרי) הינו המקור החוקי לתחום המשפטי של הסודות המסחריים, אולם אף לפני חקיקת החוק הנ"ל פסיקות בתי המשפט הכירו בעולם הסודות המסחריים ובחשיבותם. על פי הפרק בחוק, העוסק בגזל הסוד המסחרי, ניתן אף לראות את מטרתם של הסודות המסחריים. סוד מסחרי, מוגדר בחוק הנ"ל כ"מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו".

אם כך, מטרת עולם הסודות המסחריים הוא בהגנה על הרעיון עצמו ועל המידע העסקי שהינו בעל ערך רב לבעליו וכל עוד הוא אינו מידע אשר בנחלת הרבים. אולם, על מנת להיכנס בשעריו של החוק וליהנות מהגנתו, יש לעמוד בתנאים מסוימים. כך, בין היתר, יש לנקוט באמצעים סבירים לשם שמירה על סודיות המידע לגביו בעלי הסוד מבקשים את הגנת החוק. כמו"כ, החוק אינו דורש רישום של הסוד על מנת שיהא מוגן (זאת להבדיל, מפטנט או סימן מסחר, אשר ללא רישומם של האחרונים, לא תינתן הגנה במקרי הפרתם). סעיף 6 לחוק הנ"ל, אוסר על אדם לגזול סוד מסחרי מבעליו ומגדיר כי גזל סוד מסחרי יהא במקרים בהם, לדוגמה, משה ישתמש בסוד המסחרי של יוסי ללא אישורו והסכמתו של יוסי (אשר הוא בעל הסוד המסחרי), וזאת כאשר השימוש שמשה מבצע בסוד מנוגד לחיוב חוזי או לחובת אמון המוטלים על משה כלפי יוסי. אולם, לאחריות בשל גזל סוד מסחרי, נקבעו מספר חריגים, ובין השאר החוק קובע כי אם הידע הגלום בסוד המסחרי, הגיע אל אדם במסגרת עבודתו ובמהלכה אצל בעלי הסוד המסחרי, כך שאותו ידע הפך לחלק מכישוריו המקצועיים הכלליים, הוא לא ייתפס כגוזל סוד מסחרי.

אולם, עתה נחזור לראשית הדברים. כפי שציינו קודם, כתנאי להגנת החוק במקרי גזל סוד מסחרי, על בעלי הסוד כאמור, לנקוט באמצעים סבירים לשם הגנה על סודיות המידע העסקי. אם כך, במקרים בהם הועבר מידע לאחר בלא שננקטו אמצעים לשמירת הסודיות של המידע ובלא שיחתם הסכם סודיות (NDA- Non Disclosure Agreement), ייתכן וייתפס הדבר כוויתור על ההגנה שהחוק מגנה לבעלי הסוד המסחרי האמור. לפיכך, מומלץ כי לפני שייחשף מידע כלשהו ינקטו אמצעים סבירים על ידי בעלי הסוד לשם שמירת סודיותו. כך לדוגמה, ניתן (ואף מומלץ) לחתום על הסכם סודיות עם מי שהמידע הסודי מועבר אליו. בהסכם כאמור, ניתן ואף רצוי, להגדיר מהו המידע הסודי, אילו שימושים מותרים במידע הסודי (אם כלל מותר שימוש כלשהו) ולאיזו מטרה, המשך שמירה על סודיות המידע אף במקרים בהם ינותק הקשר המקצועי-עסקי בין הצדדים ועוד הוראות נוספות חשובות עד מאוד. יתרה על כן, חתימת הסכם סודיות טרם גילוי מידע סודי כלשהו, תורם לצדדים רבות: ההסכם מגדיר את חוקי המשחק הראשוניים בין הצדדים, מגן על המידע הסודי של בעלי הסוד המסחרי, הוא מגדיר את המחויבויות המשפטיות של שני הצדדים להסכם, קובע את הסעדים שבעלי הסוד יוכלו לקבל במקרי הפרה או גזל של הסוד המסחרי ועוד.

נוסף על כן, נציין כי במקרי גזל הסוד המסחרי, על פי הוראות החוק, בית המשפט רשאי, בין היתר, לפסוק לבעלי הסוד המסחרי פיצויים, בלא הוכחת נזק, בסכום של עד 100,000 ₪.

משרדנו כמלווה יזמים רבים בתחילת דרכם והחל משלב הרעיון, ישמח לסייע גם לכם בכל הנוגע לסודות מסחריים, גזל סודות מסחריים והסכמי סודיות מסוגים שונים. ליצירת קשר עימנו, לחץ כאן או חייג 03-5711007.

אהבת את המאמר?

שיתוף ב facebook
Share on Facebook
שיתוף ב twitter
Share on Twitter
שיתוף ב linkedin
Share on Linkdin