הסכם לבנייה ופיתוח אתר אינטרנט

החלטתם להקים ולבנות אתר אינטרנט? מצוין. אבל רגע. לפני שתתחילו ותתקשרו עם מפתח או בונה אתרים לבניית אתר אינטרנט בעבורכם, חשוב שתקראו מאמר זה המאיר מספר סוגיות משפטיות הנוגעות להסכמי בנייה ופיתוח של אתר אינטרנט. חשוב יהיה להדגיש כי מאמר זה איננו ייעוץ משפטי והיריעה במאמר זה קצרה מלהכיל את מגוון הסוגיות וסוגי ההסכמים או העסקאות הקיימים בשוק בנייה ופיתוח אתרי האינטרנט. ולכן, על מנת להימנע מהוצאת כספים מיותרת וכן על מנת להימנע מעגמת נפש, חשוב כי תפנו לעורך דין אינטרנט העוסק בתחום ע”מ לקבל ייעוץ משפטי ספציפי הנוגע לאתר האינטרנט שלכם.

מהו שם אתר האינטרנט שלכם ומהו שם הדומיין (שם המתחם) שלכם?

שימו לב כי בחירת שם לאתר האינטרנט שלכם וכן בחירת הדומיין שלכם היא משימה לא פשוטה ומומלץ כי תפנו לעורך דין אינטרנט לשם קבלת ייעוץ משפטי. כך, לדוגמה, באם שם מסוים (בו אתם חפצים בעבור אתר האינטרנט שלכם או כדומיין) נרשם כסימן מסחר רשום  – אינכם יכולים לעשות בשם זה שימוש. זאת מאחר והשימוש בשם זה מותר באופן בלעדי אך ורק לבעלי סימן המסחר הרשום. אגב, באותו עניין, באם תרכשו דומיין מסוים (שם מתחם) לאתר האינטרנט שלכם אשר הוא רשום כסימן מסחר רשום – בעלי סימן המסחר הרשום יכולים לפנות לאיגוד האינטרנט הישראלי בהליך יישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט (שנקרא IL-DRP), אשר במסגרתו הם יכולים לדרוש העברת הדומיין (שם המתחם) לבעלותם. לקריאה נוספת באתר איגוד האינטרנט הישראלי.

חשוב – תערכו הסכם לבנייה ופיתוח אתר אינטרנט שלכם

טרם שנכנס לעובי הקורה וכבר מההקדמה נראה כי אחת מהנקודות הראשונות שיש להבהירה היא כי חשוב שתערכו הסכם עם מי שמפתח בעבורכם את האתר וזאת טרם התחלת עבודתו לבנייה ופיתוח אתר אינטרנט בעבורכם. הכנה ועריכה של הסכם ברור הנערך ספציפית לאתר אותו אתם מזמינים, באמצעות עו”ד אינטרנט, המכסה את כל הסוגיות המשפטיות, חשוב הוא, וימנע הסתייגויות או חוסר בהירות בהמשך הדרך. במידה דומה – חשוב יהיה לערוך הסכם גם עם מעצב גרפי, מקדם אתר אינטרנט, קופירייטר או מתרגם וכן נותני שירותים נוספים בנוגע למתן עבודות או השירותים המוזמנים מהם.

במסגרת הסכמים אלו, בין היתר, חשוב יהיה להגדיר תנאים מסחריים (תשלומים, מועדי תשלום, עלות העבודה ועוד), מהי תכולת העבודה, מה התחייבויות נותן השירותים, לוחות זמנים לסיום האתר, האם פיתוח האתר יכלול עיצוב גרפי, קידום או תרגום ועוד. כאמור, במסגרת הכנה ועריכה של הסכם הנוגע לבנייה ופיתוח של אתר אינטרנט יש לטפל ולבחון סוגיות משפטיות רבות ומגוונות (אשר חלקן משתנות בהתאם לאתר המפותח, נסיבות ההתקשרות, סוג העסקה ועוד), ולכן פנייה לעו”ד אינטרנט העוסק בתחום תמנע מכם עגמת נפש בהתקשרות לא מתאימה וגם לעיתים תחסוך לכם כסף והוצאות מיותרות בהמשך הדרך.

מה אני מזמין? תכולת העבודה

תחילה, חשוב יהיה להגדיר מהי תכולת העבודה של אותו מפתח, בונה אתרי אינטרנט, מעצב או מקדם אתר אינטרנט. חשוב יהיה להגדיר איזה אתר אתם מקבלים, על איזו פלטפורמה האתר מפותח או נבנה, האם תכולת העבודה כוללת גם בלוג/פורום/טפסים מסוימים או רכיבים נוספים אחרים, האם תכולת העבודה כוללת תרגום האתר לשפות נוספות, האם תכולת העבודה כוללת גם עיצוב גרפי, האם האתר יסופק בשפות נוספות (או בתמיכה בשפות נוספות), אילו טכנולוגיות יכללו באתר, ועוד שאלות נוספות שיש לבחון, מראש.

הגדרת תכולת עבודה עם מפתח ובונה אתר אינטרנט טרם התחלת העבודה, תמנע מכם חוסר בהירות ומחלוקות עם בונה האתר בשלבים מתקדמים יותר ותבהיר בדיוק על מה אתם משלמים.

תשלום – באבני דרך בלבד

ואם בתשלומים עסקינן, חשוב יהיה להגדיר כי לא ישולם מלוא התשלום בהתחלה (ואף לא חלקו העיקרי). זאת במיוחד כאשר המדובר על תשלום fixed price (תשלום קבוע מוסכם מראש או תשלום ‘עד מפתח’). כך, חשוב יהיה להגדיר כי התשלומים למפתח האתר יהיה בהתאם להתקדמות והשלמת שלבים בבניית האתר כך שתמיד תשאירו סכום כספי מסוים גם לסיום הפרויקט בכפוף לכך כי פרויקט בניית האתר הוכתר כהושלם בהצלחה על ידכם וכי קיבלתם את מלוא תכולת העבודה שהוסכם לגביה.

לוחות זמנים רבותי

עניין נוסף שיש להתייחס אליו במסגרת הסכם עם מפתח ובונה אתר אינטרנט הוא לוח הזמנים לסיום בניית האתר וכן לוח זמנים לסיום כל שלב ושלב בבנייה ובפיתוח של אתר האינטרנט. כך, על מנת להימנע ממקרים בהם לוחות הזמנים לבניית אתר אינטרנט ‘ימרחו’, יש חשיבות להגדיר לוח זמנים ותאריך מוסכם לסיום בניית האתר אשר יהלמו שיקולים עסקיים ושיווקים – כגון, התחלת שיווק של מוצר או שירות, פתיחת בית העסק ועוד.

בנוסף ועל מנת להבטיח את לוחות הזמנים, חשוב כי אבני הדרך לתשלום אשר אזכרתי קודם ישולמו בכפוף לעמידה בלוחות הזמנים ובכפוף לכך ששלב מסוים אכן הוכתר כמי שהושלם בהצלחה ובמועד.

האם האתר שהזמנתי הוא בבעלותי?

נקודה חשובה מאוד שיש לכלול במסגרת הסכמים עם בונה אתר, מעצב גרפי ומקדם אתרי אינטרנט – היא השאלה של מי התוצרים אותו נותן שירותים מעניק לכם. האם אתר האינטרנט שלכם? האם הלוגו שלכם? האם עיצוב אתר האינטרנט שלכם? ועוד.

באופן כללי, חשוב יהיה לומר כי רכיבים רבים באתר אינטרנט ואף אתר האינטרנט עצמו, יכולים להיות יצירות המוגנות בזכויות יוצרים – כך לעניין אתר האינטרנט עצמו, עיצוב אתר האינטרנט, הפלטפורמה עצמה, קוד הפיתוח (קוד המקור), הלוגו ועוד. כאשר רכיבים אלו מוזמנים מנותן שירותים/ספק, המדובר למעשה ביצירה מוזמנת.

להבדיל ממה שמרביתנו חושבים – גם אם הזמנו עבודה מנותן שירותים ושילמנו בגין עבודתו כסף רב – העבודה שהוא יצר היא לא שלנו(כלומר – לא של המזמין) אלא היא בבעלותו של היוצר – כלומר, בבעלות המפתח, הבונה, המעצב או המקדם.

כך, לעניין יצירה מוזמנת, למעט מקרים מסוימים אשר הוגדרו בחוק, חוק זכויות יוצרים החדש משנת 2007 קובע את ברירת המחדל כי זכויות היוצרים ביצירה מוזמנת תהיינה בבעלותו של היוצר (כלומר, במקרה זה בבעלותו של מפתח האתר אשר בנה בעבורכם את אתר האינטרנט) וזאת אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים. ולכן, חשוב יהיה להגדיר במסגרת ההסכם עם מפתח האתר, בונה האתר, המעצב או המקדם (לפי העניין) כי מלוא זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט ובכל רכיביו, בעיצובו, בתרגומו וכיו”ב – תהייה שלכם ובבעלותכם.

באותה המידה – אם לצרכי אתר האינטרנט או בכלל לצרכיו של העסק התקשרתם עם מעצב גרפי או מתרגם – חשוב באותה המידה לערוך גם איתו הסכם מסודר אשר יקבע כי זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בעיצובים או בתרגומים יהיו בבעלות בעל העסק (כך לעניין תרגומי תכנים של בית העסק או אתר האינטרנט, הלוגו, עיצובים לאתר אינטרנט, עיצוב נייר מכתבים ואף עיצוב ברכות לשנה החדשה וכל עבודה נוספת).

תמונות ותכנים לאתר האינטרנט

במסגרת בניית אתר אינטרנט בעבור בית עסק, על בעל בית העסק לספק תכנים ותמונות לבונה ומפתח אתר האינטרנט על מנת לכלול אותם באתר האינטרנט שהוא מפתח או בונה בעבורו. בחלק מהמקרים בהם בעלי עסקים פונים לבוני אתרים או מפתחים לבניית אתר אינטרנט- אותם בוני אתרים או מפתחים מוסיפים לאתר האינטרנט תמונות ותכנים שהם מצאו באינטרנט (בין אם מיוזמתם ובין אם הם התבקשו לעשות כך ע”י בעל בית העסק).

בחלק מהמקרים, בונה האתר או המפתח אף מעתיק חלק מהתכנים הטקסטואליים מאתרים מתחרים אחרים או מוריד תמונות מהאינטרנט ומוסיף אותם לאתר שהוא בונה בעבורכם. אדגיש כי תוכן טקסטואלי של אתר אינטרנט הוא יצירה המוגנת בזכויות יוצרים. כנ”ל לגבי תמונה אשר גם היא מוגנת בזכויות יוצרים. ולפיכך – הימנעו מהעתקת תכנים או תמונות שמצאתם בחיפוש באינטרנט וצרו תכנים מקוריים משלכם. לסתור אגדה אורבנית אשר ייתכן וקיימת – אין זה רלוונטי אם רשום על תמונה שהיא מוגנת בזכויות יוצרים או שלא רשום – היא תהייה מוגנת כל עוד היא עומדת בתנאי החוק.

כאשר בעל התוכן המקורי או בעל התמונה המקורית אשר הועתקו ונכללו באתר האינטרנט של בעל העסק מגלה זאת, ייתכן והוא יבחר להגיש כנגד בעל אתר האינטרנט תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים ואין זה משנה לו מי העתיק את התכנים (כלומר – אם אתה או בונה האתר). בעניין זה, במקרי הפרת זכויות יוצרים, בית המשפט רשאי לקבוע פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום של עד 100,000 ₪ לכל הפרה.

לכן ע”מ למנוע מכם תשלום פיצויים וחסרון כיס מיותר – כאשר אתם מתקשרים עם בונה אתר או מפתח, חשוב שתגדירו לו לא להעתיק תכנים או תמונות ממקורות כלשהם וכן ככול שתתקבל על כך תביעה או דרישה מצדדים שלישיים בונה האתר או המפתח ישפה ויפצה אתכם. כמו”כ, חשוב כי תספקו לבונה האתר תכנים מקוריים אשר אתם כתבתם (באם אתם מזמינים תכנים מקופירייטר או איש תוכן – יהיה חשוב באותה המידה לערוך גם איתו הסכם מסודר אשר יקבע כי זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בתכנים הטקסטואליים המוזמנים יהיו בבעלות בעל בית העסק). לעניין תמונות – חשוב כי תרכשו רישיונות לשימוש בתמונות מאתרים מורשים ותראו כי אכן הוראות רישיון השימוש בתמונות אשר רכשתם מתאימות לשימוש אותו אתם רוצים לעשות בתמונה.

דומיין – האם של בעל האתר?

עניין נוסף אשר עולה חדשות לבקרים בכל מה שקשור לבנייה ופיתוח אתרי אינטרנט – הוא הדומיין או שם המתחם בעברית – אשר משמעותו היא כתובת האינטרנט של האתר.

בישראל, איגוד האינטרנט הישראלי הוא אחראי על תרשומת שמות המתחם תחת הסיומת IL. רישומם של שמות המתחם בישראל בסיומות co.il ו-org.il נעשה באמצעות רשמים מוסמכים אשר קיבלו הסמכתם מאיגוד האינטרנט הישראלי.

במקרים רבים, בהם בעל בית עסק מתקשר עם בונה או מפתח אתר אינטרנט – מפתח או בונה האתר רוכש בעבור בעל בית העסק את הדומיין (או שם המתחם) אך לא רושם את שם המתחם במרשם שמות המתחם, על שמו של בעל בית העסק.

חשוב להדגיש כי שם מתחם או דומיין, הוא נכס לכל דבר ועניין ולכן חשוב שבעל בית העסק יוגדר גם כבעל שם המתחם ויירשם כבעליו. אין המדובר בעניין של מה בכך – נניח ובעל בית עסק רוצה למכור את העסק ובין היתר למכור גם את שם המתחם בו מצוי אתר האינטרנט של בית העסק? הוא יוכל לעשות כן אך ורק אם הוא רשום כבעלי הדומיין (או שם המתחם). אם הדומיין רשום על שם המפתח שפיתח את האתר והוא בעליו, ולשם העברת הדומיין כעת המפתח דורש סכומי כסף רבים (שכן הוא טוען שהוא בעלי הדומיין) –  הדבר יכול להיות בעייתי מאוד בעבור בעל בית העסק ולגרום לו עוגמת נפש רבה.

תקנון לאתר – האם הכרחי?

לעניין תקנון אתר האינטרנט (אשר קרוי גם כתנאי השימוש באתר האינטרנט) הרחבנו במאמר נפרד. עם זאת, חשוב להדגיש באופן כללי כי כאשר בעל עסק מקים אתר אינטרנט מומלץ כי הוא יפנה לעו”ד אינטרנט לשם כתיבת תקנון לאתר האינטרנט וכן מדיניות פרטיות. תקנון לאתר האינטרנט הוא למעשה ההסכם בין הגולש באתר האינטרנט לבין מי שבעליו של האתר ומסדיר ככול הסכם משפטי את השימוש ואופן השימוש באתר האינטרנט, את ההתחייבויות של הגולש וכן סוגיות משפטיות רבות אשר נבחנו באופן ספציפי לעניין כל אתר ואתר.

בישראל, חוזה יכול להיכרת גם בכתב, בע”פ או אף בהתנהגות. בעניין אתר האינטרנט – התנהגות המשתמש או הגולש באתר האינטרנט ועצם כניסתו לאתר, השימוש בו והעיון בתכניו – בנסיבות מסוימות יכול להוות את הסכמת הגולש לתנאי תקנון אתר האינטרנט (אשר מהווה כהסכם משפטי בין המשתמש/גולש באתר לבין בעליו של האתר). נוסף על כן, תקנון אתר צריך להיערך ולהיכתב באופן ספציפי לאתר מסוים והפונקציונאליות המאופשרת בו. ע”מ שתקנון אתר האינטרנט שלכם אכן ייחשב כהסכם אשר נכרת בין בעל האתר לבין גולשיו וכן ע”מ להסדיר באופן מושכל את השימוש באתר האינטרנט לצד הסדרת סוגיות משפטיות רבות -מומלץ כי תפנו לעו”ד אינטרנט העוסק בתחום לשם ליווי, הכנה ועריכה של תקנון אתר אינטרנט המתאים לאתרכם.

מאמר זה מפרט מספר סוגיות משפטיות הנוגעות לבניית אתר אינטרנט אך אינו מכיל את כל הסוגיות המשפטיות ואת כל סוגי העסקאות וההסכמים הקיימים לבנייה ופיתוח של אתר אינטרנט ולכן מומלץ יהיה כי תפנו לעו”ד אינטרנט העוסק בתחום לשם קבלת הכוונה, ייעוץ וליווי משפטי באופן ספציפי למקרה שלכם.

זקוקים להסכם פיתוח ובניית אתר אינטרנט? בכל שאלה או התלבטות הנוגעת לדיני אינטרנט, או באם הנכם מתכוונים להתקשר עם בונה אתרים לשם בניית אתר אינטרנט – צרu עמנו קשר בלחיצה כאן או טלפן למספר 03-5711007

משרדנו העוסק כפרקטיקה עיקרית בתחום דיני האינטרנט והרשת, ישמח לענות על כל שאלה.

אהבת את המאמר?

שיתוף ב facebook
Share on Facebook
שיתוף ב twitter
Share on Twitter
שיתוף ב linkedin
Share on Linkdin