האם שם חברה מוגן?

שם חברה – כיצד להגן על שם חברה?

לאחרונה, אנו נשאלים רבות שאלה אחת מסוימת: “אם רשמתי חברה – נכון שהשם שלה מוגן אוטומטית ואף אחד לא יכול להשתמש בשמה?” טרם שנשיב לשאלה זו במסגרת מאמר זה חשוב יהיה להסביר כמה דברים בסיסיים.

מהו שם החברה?

ראשית כל, חשוב יהיה להסביר כי שם חברה הוא השם בו חברה נרשמת במרשם החברות. בחירת השם כפופה לאישור רשם החברות.

בהתאם לחוק החברות החדש, חברה חדשה לא יכולה להירשם בין השאר –

  1. בשם שיש בו משום תרמית או הטעיה
  2. בשם של תאגיד הרשום כדין בישראל או הדומה לו עד כדי להטעות
  3. וכן בשם שהוא סימן מסחר רשום לגבי טובין או שירותים שעוסקים בהם למטרות הדומות למטרות החברה המבקשת להירשם, או שם הדומה לו עד כדי להטעות.

כך, אם לצורך הדוגמה חברה נרשמה במרשם החברות בשם מסוים – לא ניתן יהיה לרשום חברה אחרת בשימוש באותו שם או בשימוש בשם הדומה לאותו שם עד כדי הטעייה.

עם זאת, מה יקרה כאשר חברה נרשמה בשם מסוים ברשם החברות (נניח “XYZ”), אך משה מפעיל את בית עסקו כעוסק מורשה ועושה שימוש באותו השם (“XYZ”)? למעשה בסיטואציה זו משה לא רשם חברה, אלא פועל כעוסק מורשה – האם הוא יהיה רשאי לעשות שימוש בשם XYZ לבית עסקו? לצורך כך, חשוב יהיה להסביר מהו שם מסחרי או מותג.

מהו שם מסחרי או מותג?

להבדיל משם חברה כפי שנרשם במרשם החברות –  שם מסחרי או מותג של חברה הוא השם המסחרי, המותג או הסימן בו החברה עושה שימוש אל מול לקוחותיה, בפרסומים, בשיווק ובתכנים מסוימים וזאת לשם מכירת מוצריה או שירותיה.

לעיתים, ייתכן ששם החברה (השם בו החברה רשומה במרשם רשם החברות) יהיה זהה לשם המסחרי/למותג של החברה, ולמעשה מוצריה או שירותיה ימכרו בשימוש ותחת אותו שם של החברה (כפי שנרשמה במרשם החברות) ובמקרים אחרים שם החברה הרשום במרשם רשם החברות יהיה שונה מהשם המסחרי/המותג של החברה והחברה תעשה שימוש בשם מסחרי או מותג בשם אחר לשם מכירת מוצריה/שירותיה.

למעשה, כפי שהצגנו במאמר קודם העוסק ברישום סימן מסחר – שם מסחרי, מותג או שם בית עסק בו בעל בית עסק או חברה עושה שימוש לשם ממכר, שיווק ופרסום שירותים ו/או מוצרים מסוימים הוא למעשה סימן המסחר של החברה.

 לכן, במקרים בהם חשוב לבעל החברה או לבעל בית העסק להגן על שם החברה – מאחר והוא עושה שימוש בשמה הרשום של החברה במרשם החברות לשם ממכר שירותיו/מוצריו – קיימת למעשה זהות בין המותג/השם המסחרי של החברה לבין שמה של החברה ומומלץ יהיה להגן על שם בית העסק באמצעות רישום סימן מסחר.
נדגיש כי לעניינו של משה, היה ותירשם חברה במרשם החברות בשם XYZ והיא תעשה שימוש בשם XYZ לשם מכירת מוצריה ושירותיה ואילו משה יפעל כעוסק מורשה וימכור אותם שירותים/מוצרים תוך שימוש בשם XYZ – ייתכן ובנסיבות מסוימות יהיו עילות משפטיות אחרות ונוספות שניתן יהיה לנקוט הליך משפטי על פיהם (תלוי בנסיבות כל מקרה ומקרה), עם זאת וחשוב יהיה להדגיש זאת כי דרך המלך המשפטית להגנה על שם מסחרי, מותג וסימן מסחרי – יהיה באמצעות רישום סימן מסחר.

כך, לאחר רישום סימן המסחר בישראל – רק לבעלי הסימן תהייה הזכות הבלעדית לעשות בישראל שימוש בשם המסחרי/בסימן/במותג של החברה ביחס לשירותי החברה/מוצריה, וכן תהייה להם הזכות למנוע ממתחרי החברה לעשות אותו שימוש כאמור בישראל.

בעבור סימן מסחר ישראלי שנרשם בישראל

בנסיבות מסוימות, שימוש מסחרי, שאינו מורשה ע”י בעלי הסימן, בסימן המסחר הרשום או בסימן הדומה לו, יכול לעלות כדי הפרה של סימן המסחר הרשום ובנסיבות אלו בית המשפט יכול ליתן צווים וגם לחייב את מפר סימן המסחר בתשלום פיצויים לבעלי הסימן.

חשוב יהיה לציין כי לא כל סימן ניתן לרשום (וכן יהיו סימנים שבחירתם והשימוש בהם ייתכן ותהווה הפרה של סימנים רשומים). לפיכך, חשוב יהיה להיוועץ עם עו”ד העוסק בעניין זה כחלק מתהליך בחירת השם המסחרי, הלוגו, המותג או הסלוגן לעסק.

רישום סימן מסחר ישראלי, מעניק הגנה אך ורק בישראל (נוסיף כי בשנים האחרונות, נפתחה בפני לקוחות ישראלים הפועלים בישראל וגם בחו”ל, אפשרות של רישום סימן מסחר בינלאומי, תוך חסכון משמעותי בעלויות).

עם רישום הסימן, הסימן יהא מוגן במשך 10 שנים עם אפשרויות לחידוש תוקפו של הסימן לתקופות נוספות (בכפוף לתשלום אגרה).

מקימים חברה חדשה? מתחילים פעילות חדשה? יוצרים מותג חדש? חשוב כי תפנו להתייעץ עם עו”ד סימני מסחר העוסק בתחום וזאת לשם הכוונה מתאימה והגנה משפטית מתאימה. משרדנו המייצג, מלווה ומייעץ ללקוחות רבים בתחום סימני המסחר – ישמח לעמוד לרשותך. משרדנו כמלווה בעלי עסקים וחברות ברישום סימני מסחר בישראל ובעולם, ישמח לסייע גם לכם בכל הנוגע לרישום סימני מסחר והפרת סימני מסחר. שאלה בתחום סימני המסחר? הפרו את סימן המסחר שלך? ברצונך לרשום סימן מסחר בארץ או בחו”ל? משרדנו המייצג, מייעץ ומלווה לקוחות רבים בתחום סימני המסחר יישמח לעמוד לרשותך.  לחץ כאן ליצירת קשר או חייג לטלפון 03-5711007.

אהבת את המאמר?

שיתוף ב facebook
Share on Facebook
שיתוף ב twitter
Share on Twitter
שיתוף ב linkedin
Share on Linkdin