האם הצהרת פרטיות הינו מסמך משפטי

משרדנו, כמשרד עו"ד להצהרת פרטיות, נשאל לא מעט מהי הצהרת פרטיות והאם הצהרת פרטיות היא מסמך משפטי?

אנו, כגולשים ומשתמשים, ברשת האינטרנט מבקרים בעשרות ואף במאות אתרי אינטרנט מדי יום ביומו (אתרי אינטרנט שלרוב מקבלים שירותי ייעוץ משפטי מעורך דין לדיני אינטרנט). במסגרת הביקור והשימוש שלנו באותם האתרים – אנו למעשה מסכימים, בהתנהגות שלנו, להסכמי שימוש באתר האינטרנט (שלרוב עורך דין אינטרנט מכין ועורך אותם)  – הסכם אשר נכרת בין בעלי האתר לביננו, המשתמשים בו.  במסגרת הסכמים אלו, הנערכים ע"י עורך דין לדיני אינטרנט, נמצאים גם הסכם תנאי השימוש באתר או תקנון האתר שלגביו תוכלו לקרוא מאמר מקיף באתרנו וגם הסכם נוסף הקרוי – מדיניות פרטיות או הצהרת פרטיות.

מהי מדיניות פרטיות או הצהרת פרטיות?

מדיניות פרטיות (או שיש שמכנים אותה הצהרת פרטיות) זהו מסמך משפטי המכיל הוראות והסכמות בנוגע לאיסוף מידע של הגולשים והמבקרים באתר האינטרנט, סוג המידע שנשמר, כיצד הוא מתקבל ונאסף ואיזה שימוש יעשה בו. זאת במטרה שהגולש או המבקר באתר יוכל לקבל החלטה מדעת באשר לעצם ביקורו באתר והשימוש בו ובוודאי באשר לגבי השארת פרטים באתר האינטרנט. במסמך הצהרת פרטיות, אשר לרוב יערך ויוכן ע"י עורך דין אינטרנט, בעלי האתר מפרטים איזה מידע נאסף על הגולשים ולאיזו מטרות הוא משמש.

מדיניות הפרטיות אינה מסמך אחיד לכל האתרים, והנוסח אינו צריך להיות זהה לכולם שכן הוא מותאם לכל אתר ואתר ע"י עורך דין לדיני אינטרנט. מכאן, הצהרת פרטיות היא נגזרת של פעילות כל אתר ומאפייניו והמידע שהוא מבקש לצרכי פעילותו ועשיית רווח. אך על הצהרת פרטיות לשקף במדויק ולכלול את כל פרטי הפעילות של האתר, אופן איסוף המידע אודות המשתמש, סוגי המידע שנשמר, אופן השימוש במידע שנאסף והאם המידע מועבר לצדדים אחרים שאינם בעליו של האתר – וכאשר חל שינוי עליה להתעדכן בהתאם.

מדיניות הפרטיות יכולה להופיע כחלק מהסכם השימוש באתר (כגון, תנאי השימוש באתר האינטרנט או תקנון אתר האינטרנט) או במסמך נפרד, ואין לכך חובה צורנית כל עוד כל הפרטים נכללים בה.

מהי חשיבותה של הצהרת פרטיות?

להצהרת פרטיות חשיבות משפטית גבוהה והיא למעשה חוזה המוסכם בין בעלי אתר האינטרנט לבין המשתמש הגולש בו, מעצם ההתנהגות, הכניסה והשימוש באתר או על דרך של הסכמה אקטיבית (לדוגמה, על דרך של סימון תיבת "אני מאשר", "אני מסכים").  מצד אחד, ובליווי נכון ע"י עורך דין אינטרנט, מדיניות הפרטיות מצמצמת את החשיפה של בעלי האתר ושל מפרסמים לתביעות משפטיות ומאפשרת מצד שני למשתמש לקבל החלטה מושכלת באשר לשימוש בפרטיו ובמידע שלו והאם הוא מעוניין ורוצה בכך. כאשר בעלי אתר אינטרנט אוסף מידע ונתונים ועושה בהם שימוש ללא הצהרת פרטיות המפרטת את המידע לגולשיו, פעילותו ככול הנראה תהא מנוגדת לדין.

בנוסף לפן המשפטי, להצהרת פרטיות גם חשיבות עסקית וחברתית מהמעלה הראשונה, מאחר והיא מבהירה את "כללי המשחק" ומאפשרת שימוש מושכל, נבון ושקוף באתר האינטרנט מה שכמובן יוביל לאמון של הגולש/המשתמש באותו האתר האינטרנט ואמון במה שיש לאותו אתר אינטרנט להציע – מוצרים, שירותים ומידע.

מטבע הפרטיות – על שימוש (שאינו) חינם

רבות כבר נכתב ונאמר כי ברשת האינטרנט, יצרנו מעצם השימוש בספירה האינטרנטית מטבע חדש, הוא "מטבע הפרטיות". אנו נהנים משירותים, מעסקאות, מאפליקציות ומתוכנות המוצעים לנו חינם אין כסף, לדוגמה ברשתות החברתיות, באתרי מידע, באפליקציות ובפורטלים מגוונים.

אבל האם באמת השימוש שלנו הוא חינם? התשובה לכך שלילית. בתמורה לשימוש שלנו, אנו חותמים בכתב או בהתנהגות שלנו על עשרות הסכמים הקרויים הצהרת פרטיות שנכתבו ע"י עו"ד להצהרת פרטיות במסגרתם, אנו מעניקים גישה לפרטים שלנו, למידע הפרטי שלנו – שמאפשר לאותם בעלי אתר האינטרנט ליצור כלים אחרים לעשיית רווח, כגון מודלי פרסום ושיווק באותה הפלטפורמה, טרגוט פרסומי ועוד.

בהקשר לכך, לרוב בעצם השימוש באתר אינטרנט כלשהו, נשמר לא רק מידע שהמשתמש הסכים ונתן לבעליו של האתר (לדוגמה בטפסי יצירת קשר או טפסים בהם ממלא הגולש את פרטיו) אשר לגביהם ברור למשתמש/לגולש שהוא מסר את פרטיו לאותו בעל אתר לצורך מסוים – אם לצורך רכישת מוצר ובמסגרת עסקת הרכישה, אם לצרכי יצירת קשר או לצורך אחר.  אלא שיש מידע נוסף, שגולשים רבים לא יודעים שהוא כלל נצבר ונאסף אודותיהם, מאחר ולרוב מידע זה נאסף מעצם הגלישה והשימוש באתר ועל דרך של שתילת "עוגיות" (Cookies) במחשב של הגולש (לדוגמה, מידע מהיכן הגולש הגיע לאתר, דפוסי שימוש באתר ואפשרויות להמשיך ולשווק לגולש באתר גם כשהוא מצוי באתרים אחרים). השימוש במידע כזה, אשר לרוב מתאפשר לאור הסכם שנערך ע"י עורך דין אינטרנט לו הסכים המשתמש, מאפשר בין היתר לבעליו של אתר האינטרנט, הפלטפורמה או האפליקציה לייצר רווחים – על דרך של אפשרויות פרסום המוצעות לצדדים שלישיים באותו אתר אינטרנט, על דרך של תכנים שיווקים ואופן שיוקי חכמה ומדויקת יותר ובאמצעות דרכים רבות נוספות.

החוק בישראל

ערך פרטיותו של אדם אינו עניין של מה בכך והוא מעוגן בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו – "כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו". בנוסף, בישראל נחקק חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 במסגרתו נקבעו הוראות וחובות חשובות בכל הנוגע לשמירה על פרטיותו של אדם ובין היתר –  מוגדרת פגיעה בפרטיות וכי חל איסור לפגוע בפרטיותו של אדם, פרק שלם נחקק אודות מאגרי מידע – רישומם, השימוש בהם, זכות של אדם לעיין במידע השמור אודותיו במאגר. במקביל לחוק, נחקקו תקנות המסדירות את יישום הוראות החוק וממש לאחרונה תוקנו גם תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) אשר תכליתן להסדיר את אופן יישום חובות אבטחת המידע המוטלת בחוק הגנת הפרטיות על מנהלי ובעלי מאגרי מידע.

בשל היקף הדינים החלים בישראל בנוגע לתחום הגנת הפרטיות, מומלץ לכל אתר אינטרנט לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין לדיני אינטרנט העוסק בתחום ושיכול לייעץ לו הן באשר לפעילות אתר האינטרנט, הסכמים הדרושים לאתר (כגון הסכם תנאי שימוש שעורך דין לדיני אינטרנט עורך ומכין לכל אתר ואתר בהתאמה אישית), רישום של מאגרי מידע וייעוץ משפטי בנוגע אליהם ועוד.

האיחוד האירופי (GDPR)

אם המידע הנאסף למאגר המידע מאתר אינטרנט נוגע גם לתושבי אירופה, לא חלות רק הוראות החוק הישראלי ומצטרפות גם אוסף הוראות מחייבות שהוסדרו על ידי הפרלמנט האירופי – GDPR. הוראות אלו חלות גם אם אוסף המידע עצמו אינו נמצא בטריטוריית האיחוד האירופי, אך הוא אוסף מידע ונתונים על תושבי אירופה.

הרגולציה קובעת כללים אחידים להגנת הפרטיות, וזאת כדי לאפשר הגנה מקסימלית לתושבי האיחוד האירופי ושליטה מרבית בפרטיהם, מסירתם ושמירתם במאגרי מידע של חברות, גופים ועסקים שונים. אתרים אשר אינם פועלים לפי הוראות אלו עשויים לקבל קנסות של עד 20 מיליון יורו או 4% מההכנסה שלהם.

איך לעשות את זה נכון

להגנת הפרטיות מעודדת ניסוח מדיניות פרטיות ברור, פשוט ובשפה ידידותית בכדי שהגולשים יוכלו להבין מהו המידע הנאסף אודותיהם ומה השימוש שנעשה בו. על כן, ישנה גם הדרישה כי המדיניות תהיה באפן גלוי ונגיש למשתמשים.

כפי האמור, כתיבה ועריכה של הצהרת פרטיות לאתר אינטרנט או אפליקציה אינם נעשים באופן אחיד אלא כמלאכת חייט בעבור כל אתר ואתר, בהתאם למדיניות הנוגעת לאיסוף, השימוש ושמירת המידע שלו וכן בהתאם למטרות אתר האינטרנט ופעילותו העסקית. ברגע שמדיניות הפרטיות לוקה בחסר, ההגנה שלכם לא מלאה ואתם עלולים להימצא מפרי חוק וזוהי עילה לתביעה משפטית.

לכן ההמלצה היא כי כתיבת הצהרת פרטיות ומדיניות פרטיות תהיה מלווה על ידי עו"ד להצהרת פרטיות. עורכי דין המתמחים בדיני אינטרנט, ידעו לנסח הצהרת פרטיות נכונה, העומדת בסטנדרטים ובהוראות החוק ותבטיח לבעלי האתר הגנה מלאה המותאמת להם אישית.

עורך דין דיני אינטרנט העורך ומנסח הצהרת פרטיות ייבחן האם לאתר האינטרנט מאגר מידע אם לאו, האם המאגר טעון רישום, יבחן גם את השימוש במידע, האם הוא מותר, הסכמים עם צדדים שלישיים ויוכל לנסח, כעו"ד להצהרת פרטיות, הצהרת פרטיות מותאמת לבעלי האתר ולמנוע פרצות שיסכנו את בעלי האתר בעתיד.

אהבת את המאמר?

שיתוף ב facebook
Share on Facebook
שיתוף ב twitter
Share on Twitter
שיתוף ב linkedin
Share on Linkdin